AVÍS LEGAL


Avís legal de Ordeorum, S.L.

Ordeorum, s.l.

Carrer de la Salut, 48, baixos

08243 - Manresa.

C.I.F B-63285316

Telèfon. 93 877 08 40

Mòbil: 680 13 99 25

ordeorum@ordeorum

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges i qualsevol altre material, són propietat de Ordeorum, s.l..

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

  • Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.
  • Ordeorum, s.l. no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs.
  • Ordeorum, s.l. no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.
  • En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Si faciliteu les vostres dades personals a Ordeorum, s.l., aquestes seran tractades d'acord amb l'article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Si voleu exercir el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals, us podeu adreçar a Ordeorum, s.l. Carrer de la Salut, 48 08243 - Manresa

Certificacions d'aquest lloc web: www.ordeorum.com

Directorio de  Programación web en Barcelona

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid CSS!